2023-01-20 12:03:22

Svjetsko nogometno prvenstvo kao poticaj za integriranu nastavu

 

Teorija kaže, a mi smo se puno puta u praksi osvjedočili, da je integrirano poučavanje zanimljiv i vrlo učinkovit oblik nastave.

Temelj integrirane nastave je proučavanje neke određene teme s različitih gledišta, što u nastavi znači učenje o istom problemu kroz različite nastavne predmete. 

Tema kojom smo se bavili u prvom ovogodišnjem ciklusu integriranog poučavanja – NOGOMETNO PRVENSTVO U KATRU – usklađena je s aktualnim društvenim trenutkom i samim tim većini učenika atraktivna. Dok je trajalo svjetsko prvenstvo nismo samo navijali, već aktivno proučavali različite aspekte ovog zanimljivog događaja, od nogometnih pravila  do ljudskih prava i cijene održavanja.

Petaši su na nastavi HJ, nakon odgledanog dokumentarca o Luki Modriću,  predviđali i opisivali put do sportskog uspjeha iz osobne perspektive. Analizirali su tekstove poput Kolijevka modernog nogometa i širenje nogometa, Teren i igrači, Osnovna pravila, Prekršaji i nesportsko ponašanje, Nogomet nekad i danas… Osnove nogometa i nogometne terminologije savladali su i na engleskom jeziku i prikazali ih na atraktivnim plakatima. Na matematici su računali troškove putovanja u Katar i uspoređivali ih sa zadanim budžetom, nakon čega je uslijedila zanimljiva rasprava, i tako na vrlo zanimljiv način obradili temu izvođenja više računskih radnji s prirodnim brojevima. A da bi doznali što ih tamo čeka, na geografiji su proučavali značajke pustinjskog (eolskog) reljefa. I na satu prirode poučavali su životne uvjete u egzotičnom, suncem oprženom Katru i krenuvši od ovog zanimljivog primjera nastavili analizirati prilagodbe živih bića u različitim uvjetima u prirodi. I na povijesti je bilo zanimljivo, u proučavanju najpoznatijih svjetskih građevina krenuli smo od egipatskih piramida i došli do – katarskih stadiona. Nogometnu priču zaokružili su na satu LK izrađujući grafičke matrice na kartonu i grafički otisak na papiru s prikazom pozitiva i negativa plohe (likove nogometaša), te na informatici izradom vlastite igrice u Scratchu „Zabij gol“.

I šestaši su na satu HJ analizirali neknjiževne tekstove, odnosno novinske članke. Doznavši mnogo zanimljivih činjenica o zemlji domaćinu i tamošnjoj kulturi razvijali su i svoje interkulturalne kompetencije. Čitali su i analizirali tekstove navijačkih pjesama, a potom su se u govornim igrama okušali i u ulozi nogometnih komentatora. O nogometu i nogometnim temama, nakon odgledanog videa, raspravljali su i na satu EJ, te potom prezentirali svoje plakate o nogometnom rječniku, opremi, usporedbi Katra i Hrvatske...  Na satu prirode, odgovarajući na pitanje kako će se posjetitelji iz drugih krajeva svijeta osjećati u Katru s obzirom na tamošnje uvjete života, proučavali su poveznice živog svijeta s prirodnim uvjetima. Želeći još bolje upoznati povijest i kulturu zemlje domaćina, na povijesti su uspoređivali hrvatsku i arapsku srednjovjekovnu kulturu. Na matematici su na nastavnim listićima s nacrtanim nogometnim igralištem uočavali i konstruirali sve moguće trokute i analizirali njihova svojstva. I na informatici su se bavili nogometnim stadionima, izrađujući ih u Pythonovim modulima za crtanje. Učenici s likovnim sklonostima osobito su uživali izrezujući likove nogometaša u kolažu i stvarajući ritam ploha njihovim nizanjem.

Sedmaši su se bavili biografijama popularnih „Vatrenih“, pa na temelju prikupljenih podataka pisali različite tipove teksta (biografiju, autobiografiju, dnevnik). Kao i šestaši, zabavili su se oblikujući sportske komentare prema odslušanom modelu. Na satu biologije pokušali su utvrditi što to pogoni nogometaše, odnosno kakva je građa i funkcija različitih mišića te koje su njihove energijske potrebe. Nogometašima su se bavili i na likovnom, izrađujući predloške i likove nogometaša od kolaža i novina, koje su potom fotografirali i nakon toga fotografirane mikro pokrete animirali u aplikaciji stop motion. Prešli su potom na ekonomske aspekte SP-a, prikupljajući i analizirajući podatke o potrošnji država domaćina SP-a na satu informatike. Na matematici su pomoću linijskih i stupčastih dijagrama prikazivali ukupne troškove u organizaciji svjetskih nogometnih prvenstava od 1990. do 2022., te računali relativne frekvencije (udio pojedine države u ukupnom trošku od 1990. do 2022. ) i prikazivali ih kružnim dijagramom. Ekonomije Katra dotakli su se i na satu geografije, gdje su proučavali energetiku EU-a u kojoj važnu ulogu igraju nafta i zemni plin, nešto čega u Katru ima u izobilju. I na satu kemije bavili su se fosilnim gorivima, odnosno razmatrali njihovu upotrebu i njihov utjecaj na čovjekovo zdravlje i okoliš te metode zbrinjavanja i odlaganja u okolišu. Tema na nastavi povijesti bila je političko uređenje i građanska prava u europskim zemljama, pa su se ovih tema dotakli i vezano za zemlju domaćina SP-a. Na satu engleskog učenici su u parovima sastavljali dijaloge o organizaciji putovanja u Katar te potom odglumili izrađene dijaloge.

Osmaši, naši najstariji učenici, na satu hrvatskog proučavali su kako mediji oblikuju stvarnost. Gledali su, slušali i analizirali medijske materijale povezane sa SP-om: članke, podkaste, tv-priloge, reklame… Nakon analize mogli su osvijestiti ulogu medija u oblikovanju slike stvarnosti, odnosno uočiti sliku stvarnosti koju predstavljaju mediji i usporediti ju s vlastitom slikom, te objasniti utjecaj medijskih poruka na oblikovanje vlastitih stavova. Na engleskom su se bavili temom koja je bila osobito aktualna tijekom SP-a, ljudskim pravima, što je rezultiralo izradom i prezentacijom plakata na ovu temu. Zanimljivo je bilo i na povijesti, na kojoj su nakon proučavanja sporta između dva svjetska rata usporedili prvo i aktualno svjetsko nogometno prvenstvo. Na matematici su ponovili temu Prikupljanje i prikaz podataka doznavši pritom zanimljive podatke o zemljama sudionicama na nogometnim prvenstvima od 1990., broju stanovništva tih zemalja, o postignutim plasmanima… Različitim podatcima bavili su se i na informatici, izrađujući baze podataka u kojima su prikazani podatci vezani za posljednjih deset Svjetskih nogometnih prvenstava. Nastava geografije pomogla je u rasvjetljavanju utjecaja fosilnih goriva na pustinjski prostor Azije.

Prema reakcijama učenika još jednom možemo zaključiti da bi se integrirana nastava mogla i trebala izvoditi što češće, posebno s ovako aktualnim temama. Nama je svakako drago da smo u nogometu uživali ne samo kao pasivni promatrači/navijači, već smo na ovakav način doznali mnogo više, usput analiziravši mnoge teme koje svakako zaslužuju biti temeljito proučavane. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            


Osnovna škola Pučišća