2022-07-13 10:37:14

Završna svečanost četvrtaša

 

Učenici četvrtog razreda naše matične škole na svojoj su završnoj svečanosti javno predstavili rezultate svoga rada.

Pred brojnom su publikom predstavili tijek i rezultate rada na nastavnim projektima „Dalmatinski kalendor“ i „Pučiške gustirne i bucoli“. Nove spoznaje o zavičaju i kulturi življenja u prošlosti zavičaja otvorile su im novi svijet. Otkrivajući zavičajnu baštinu, njezinu ljepotu i posebnosti, razvijali su svijest o njezinoj vrijednosti i važnosti njezina očuvanja za buduće generacije.

Sve su to naši četvrtaši na svojoj završnoj pokušali prenijeti prisutnima, izražavajući vlastite osjećaje i doživljaje te njegujući zavičajni govor. Usklađujući svoj nastup sa suvremenim životom, na engleskom su jeziku predstavili slikovnicu koju su izradili na satovima engleskog, "Tales and legends from the islands". Jednom riječju, nastup učenika bio je maestralan, i publika je uistinu uživala u izgovorenom, prikazanom, otplesanom, otpjevanom… 

Predstavljeni rezultati rada i pozitivne reakcije prisutnih ispunile su zadovoljstvom i ponosom naše četvrtaše - mlade čuvare baštine, ali i sve ostale sudionike rada na ovim projektima. Nadamo se da će im zadovoljstvo rada i bogatstvo koje su otkrili i pokušali oteti zaboravu biti poticaj za daljnje istraživanje i otkrivanje skrivenog pučiškog blaga.

 

          

          

              


Osnovna škola Pučišća