2022-03-22 09:08:25

Nastavni dan inspiriran kamenom

Kamen nas okružuje, po kamenu smo poznati, kamen nas inspirira u svakodnevnom radu…

U petak 18. ožujka učenici osmih razreda posjetili su naš najveći kamenolom Punta u Pučišćima u kojemu se kamen eksploatira još od 15. stoljeća. Učenici su razgledali petrade Veselje i Sivac, uočili smještaj Barbakana i Kupinove i otkrili na koji se način eksploatira kamen pomoću moderne tehnologije. Saznali su da se u kamenolomu Veselje eksploatira visokokvalitetni dekorativni bijeli kamen, od kojeg su građene neke od najpoznatijih građevina na svijetu. Zanimljivo je bilo vidjeti vađenje kamena ispod morske razine gdje se pomoću pumpi more zadržava van iskopa te piljenje kamenih blokova dijamantnim pilama. Iz prve su ruke vidjeli različite tipove stijena, neke bijele, neke sive, neke s većim fosilnim fragmentima, a neke s manjim...

Po povratku u školu, učenici su prikupljene podatke i dojmove obradili na satovima kemije i biologije kroz temu Kemijska i biološka evolucija, na satu geografije kroz nastavnu temu Industrija Primorske Hrvatske, te na satu hrvatskog jezika kroz znanstveni tekst o Jadrankamenu. Kamenom inspirirani integrirani nastavni dan! A budući da je pred osmašima upis srednje škole i odluka o budućem zanimanju, vjerujemo da će ovaj posjet potaknuti u nekome od njih želju i volju za rad s kamenom i u kamenu!

 

            

            

 

             


Osnovna škola Pučišća