2021-06-15 13:42:16

Jedan poseban izlet

 

Učenici našeg posebnog odjela otišli su na terensku nastavu.

Zajedno sa svojim pomoćnicima i učiteljem – voditeljem posjetili su poljsko imanje naše bivše ravnateljice. Dočekala ih je srdačna domaćica i proljeće u svojoj raskoši. Ptičji pjev i zujanje kukaca, bogatstvo raznolikih mirisa, boja i tekstura… omogućili su našim učenicima uživanje i istraživanje svim osjetilima. Osmijesi i istraživački ushit nisu silazili s njihovih lica čitav dan. A nakon napornog istraživačkog dana obradovala ih je i okrepa za stolom.

Jedva čekamo sljedeći izlet!

 

          

 

          


Osnovna škola Pučišća