2020-04-28 09:59:40

Eko slikovnice

Prigodno uz Dan planeta Zemlje i Svjetski dan knjige, te Svjetski dan zaštite okoliša – eko slikovnice "Car Edgar".

Slikovnice su tiskane u sklopu projekta grada Crikvenice sufinanciranog sredstvima EU, i slobodne su za korištenje.

SLIKOVNICA  “CAR EDGAR I ČISTA VODA”:

https://www.otpad-uredi.com/slike/2019/12/CAR-EDGAR-I-CISTA-VODA_PREGLED.pdf

SLIKOVNICA  “CAR EDGAR I ČISTI CRIKVENIČKI ZRAK”:

https://www.otpad-uredi.com/slike/2019/12/CAR-EDGAR-I-CISTI-CRIKVENICKI-ZRAK_PREGLED.pdf

SLIKOVNICA  “CAR EDGAR I RAZVRSTAVANJE OTPADA”:

https://www.otpad-uredi.com/slike/2019/12/CAR-EDGAR-I-RAZVRSTAVANJE-OTPADA_PREGLED.pdf

SLIKOVNICA  “CAR EDGAR U SRETNOJ ŠUMI”:

https://www.otpad-uredi.com/slike/2019/12/CAR-EDGAR-U-SRETNOJ-%C5%A0UMI_PREGLED.pdf

SLIKOVNICA  “CAR EDGAR U SVIJETU ENERGIJE”:

https://www.otpad-uredi.com/slike/2019/12/CAR-EDGAR-U-SVIJETU-ENERGIJE_PREGLED.pdf

SLIKOVNICA  “CAR EDGAR I MAČJI KONCERT NA BIJELOJ KANTI”:

https://www.otpad-uredi.com/slike/2019/12/CAR-EDGAR-I-MA%C4%8CJI-KONCERT-NA-BIJELOJ-KANTI.pdf


Osnovna škola Pučišća