2019-03-20 09:37:21

Drugi ciklus integriranog poučavanja na temu klimatskih promjena

Nakon što je u listopadu 2018. realiziran prvi integrirani tjedan, i u drugom smo polugodištu nastavili s ovim inovativnim, zanimljivim i učinkovitim oblikom poučavanja.

Integrirano poučavanje češće se provodi u razrednoj nastavi jer je organizacija i koordinacija procesa u tom slučaju lakša. Želeći unaprijediti nastavni proces na svim razinama, u našoj smo školi odlučili provesti integrirano poučavanje i u predmetnoj nastavi. Drugi ciklus integrirane nastave realiziran je u veljači 2019. na temu klimatskih promjena.

Temelj integrirane nastave je proučavanje određene teme s različitih gledišta, tako da su učenici u mogućnosti uvidjeti povezanost različitih predmeta. Specifičnost ovog načina poučavanja je u tome što stvara veze među informacijama različitih znanstvenih disciplina. U nastavi to znači učenje o istom problemu kroz različite nastavne predmete. Tako osmišljeno poučavanje je interdisciplinarno, kao što su interdisciplinarni život i životne situacije s kojima smo suočeni. Učenicima se omogućava stjecanje cjelovitih znanja i njihovo bolje razumijevanje.

Empirijsku potvrdu tezi o prednostima integrirane nastave dobili smo analizom prvog integriranog tjedna provedenog u listopadu 2018. U istraživanju koje je provela pedagoginja – pripravnica utvrđeno je kako su učitelji i učenici imali izrazito pozitivan stav prema provedenoj nastavi. Rezultati su pokazali kako integracija sadržaja omogućava učenicima kvalitetnije razumijevanje i pruža im više prilika za utvrđivanje postojećih znanja te nadogradnju novih. Integrirana nastava olakšala je učiteljima približavanje sadržaja učenicima kroz istraživački rad i praktične zadatke te postizanje kvalitetnijih ishoda. Različite metode i oblici rada u nastavi razvili su kod učenika veću motivaciju za učenjem. Zadatci koji se smisleno provlače kroz više nastavnih predmeta omogućili su učenicima cjelovito znanje i uvid u mogućnost praktične primjene naučenog.

Tema kojom smo se bavili u drugom ciklusu integriranog poučavanja – klimatske promjene – usklađena je s aktualnim društvenim trenutkom i s međunarodnim projektom u kojem škola sudjeluje. Kroz proučavanje ove teme ostvareni su ishodi predviđeni nastavnim planom i programom svih predmeta, a učenici su osvijestili i potrebu da budu aktivni sudionici u stvaranja drugačijeg, prijateljskog i održivog odnosa prema prirodi koja nas okružuje.

            

       

      


Osnovna škola Pučišća